Η Ειδομένη κόστισε €2,2 εκατ. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Η Ειδομένη κόστισε €2,2 εκατ. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

  • Tο κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας σχετικά με τον αποκλεισμό της Ειδομένης από πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η κρατική εταιρεία υπέστη ζημιές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ λόγω του αποκλεισμού της Ειδομένης.


Κέρδη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε τη... χρήση του 2015 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της οποίας η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ολοκληρώνεται αύριο, με νέα παράταση της διαδικασίας να είναι αναμενόμενη. Ωστόσο, το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας σχετικά με τον αποκλεισμό της Ειδομένης από πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η κρατική εταιρεία υπέστη ζημιές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ λόγω του αποκλεισμού της Ειδομένης. Στις απώλειες αυτές έρχεται να προστεθεί η ζημιά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ από την καθίζηση του εδάφους στην περιοχή Πρόχωμα (μεταξύ ΣΣ Γέφυρας και ΣΣ Καστανά).
Τα μεγέθη
Πάντως, παρά τις συνολικές απώλειες εσόδων ύψους 3,7 εκατ. ευρώ και τη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών σε 68,7 εκατ. από 77,9 εκατ. (-10%), η εταιρεία εμφάνισε αυξημένα κέρδη σε ποσοστό 55,1% (2,6 εκατ. από 1,7 εκατ.).
Ταυτόχρονα, τα έσοδα από ΥΓΟΣ (σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας προς το Ελληνικό Δημόσιο) διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ebitda) ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από 259 χιλ. ευρώ, ενώ τα ebit διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. από 136,5 χιλιάδες ευρώ.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι μία ακόμη εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου για την οποία οι ορκωτοί ελεγκτές σημειώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Βέβαια, σε αντίθεση με τον ΟΑΣΑ και την ΟΣΥ, όπου το "καμπανάκι” αυτό των ορκωτών εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την τελευταία πενταετία, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η παρατήρηση αυτή των ορκωτών συναντάται και στη χρήση του 2014. Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, η κατάσταση είναι αναστρέψιμη διότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα "ενισχύεται” ετησίως, έως και το 2020, με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ μέσω των συμβάσεων για Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.). Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει προταθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Bookmark and Share