"Μαύρα σύννεφα" για τις ελληνικές τράπεζες "βλέπει" η Bank of America. - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

"Μαύρα σύννεφα" για τις ελληνικές τράπεζες "βλέπει" η Bank of America.

  • Με μία «σκληρή» έκθεση για τις συνθήκες που επικρατούν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αλλά και για τις προοπτικές του, η Bank of America Merrill Lynch προχωρά στην εκ νέου κάλυψη των ελληνικών τραπεζών, δίνοντας μία απαισιόδοξη εικόνα και σύσταση «underperform», καθώς εκτιμά ότι οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι επισκιάζουν τις πιθανές θετικές εξελίξεις.

Ο επενδυτικός οίκος ξεκινά την... κάλυψη των τραπεζικών μετοχών δίνοντας τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 1,29 ευρώ, για την Τρ. Πειραιώς στα 0,14 ευρώ, για την ΕΤΕ στα 0,13 ευρώ και για την Eurobank στα 0,47 ευρώ. Είναι εντυπωσιακό ότι για τη μοναδική μετοχή που «βλέπει» άνοδο είναι της Eurobank και αυτή οριακή, μόλις 3%.

Η Bank of America Merrill Lynch κάνει λόγο για κινδύνους που επηρεάζουν το σύνολο του συστήματος, σημειώνοντας ότι η Alpha Bank είναι σε συγκριτικά καλύτερη θέση σε επίπεδο κεφαλαίων και βασικών εσόδων, καθώς διαθέτει το χαμηλότερο επίπεδο κεφαλαίων που αφορούν αναβαλλόμενο φόρο, τον υψηλότερο δείκτη TBV/ενεργητικό και το καλύτερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Σύμφωνα με τον οίκο, η αγορά εκτιμά τα δυνατά σημεία της Alpha, ωστόσο σε σύγκριση με άλλες διεθνείς τράπεζες, οι δεδομένοι κίνδυνοι για τον κλάδο επηρεάζουν και αυτήν.

Οι αναλυτές της BofA ML δεν σταματούν εκεί. «Η Eurobank διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα κεφάλαιά της και το χαμηλότερο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Η Πειραιώς θα μπορούσε να ωφεληθεί στο μεγαλύτερο βαθμό από την ανάκτηση των «κόκκινων» δανείων, όταν και αν αυτή ξεκινήσει. Η ΕΤΕ αντιμετωπίζει τον χαμηλότερο χρηματοδοτικό κίνδυνο, όμως διαθέτει χαμηλής ποιότητας κεφάλαια», σημειώνουν.

Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την BofA ML, είναι δομικού χαρακτήρα και ενώ δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο 12μηνο, ο οίκος εκτιμά ότι θα πρέπει να αντικατοπτριστούν στην αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών.

«Το πρόβλημα της ποιότητας του ενεργητικού είναι δύσκολο να επιλυθεί με φιλικό προς τις τράπεζες τρόπο. Η χρηματοδοτική δομή δεν δείχνει βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Η ποιότητα των κεφαλαίων δείχνει χαμηλή και πιθανώς θα χρειαστεί να βελτιωθεί».

Σε ότι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, ο οίκος σημειώνει ότι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άνω του 50% είναι υπερβολικά υψηλό για να αφομοιωθεί μέσω της φυσικής ανάκαμψης του κύκλου χρηματοδότησης. Το πιθανότερο είναι να εφαρμοστεί ένας συνδυασμός λύσεων, ορισμένες εκ των οποίων δεν δικαιολογούνται οικονομικά, σύμφωνα με την BofA ML. Μάλιστα, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των προβληματικών δανείων και της κάλυψης μέσω προβλέψεων και ενέχυρων στα 13 δισ. ευρώ.

Το θέμα της ρευστότητας έχει επιλυθεί προς το παρόν, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη χρηματοδοτική δομή θα έχει θετικό αντίκτυπο στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Ωστόσο, η μεγάλη εξάρτηση σε κρατικά κεφάλαια (η χρηματοδότηση από ELA και ΕΚΤ αποτελούν το 27% των ισολογισμών) θα πρέπει να αλλάξει – ένας τρόπος είναι η συρρίκνωση του ενεργητικού. Η επιστροφή των καταθέσεων ίσως χρειαστεί πολύ χρόνο όπως έχουν δείξει τα παραδείγματα της Κύπρου και της Ισλανδίας.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο αναβαλλόμενος φόρος κυμαίνεται μεταξύ 40% - 75% των κεφαλαίων των τραπεζών, ενώ τα CoCos και οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν το 15% των συνολικών κεφαλαίων. Η ρυθμιστική Αρχή έχει ανεχτεί το συγκεκριμένο γεγονός μέχρι σήμερα όμως το παράδειγμα της Ιταλίας υποδεικνύει ότι η EBA ίσως δεν αντιμετωπίσει τον αναβαλλόμενο φόρο με τον ίδιο τρόπο.

Στην περίπτωση που επικρατήσει το θετικό σενάριο (που είναι το βασικό σενάριο για τους αναλυτές της BofAML), ο οίκος εκτιμά ότι και οι 4 ελληνικές τράπεζες ενδέχεται να επιστρέψουν σε κερδοφορία φέτος.