Θερμό καλοκαίρι για τις ελληνικές τράπεζες. - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Θερμό καλοκαίρι για τις ελληνικές τράπεζες.

  • Ενα καυτό τρίμηνο έχουν μπροστά τους οι τράπεζες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές προσώπων στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων τους, να προσαρμόσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και παράλληλα να «τρέξουν» τις ρυθμίσεις των «κόκκινων» δανείων.


Επίσης... αναμένεται και ο επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας από την ΤτΕ που θα περιέχει μοντέλα ρυθμίσεων προσαρμοσμένα σε κάθε κατηγορία δανειοληπτών.
Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές στη σύνθεση των ΔΣ και των επιτροπών τους και μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν καταθέσει τον σχεδιασμό τους για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να είναι σύμφωνες με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που διενήργησε η Spencer Stuart για λογαριασμό του ΤΧΣ.
Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ενημερωθεί κυβέρνηση, θεσμοί και τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank διαθέτει, με βάση την αξιολόγηση, το καλύτερο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και ακολουθούν Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική.
«Ποινές» συμμόρφωσης
Να σημειωθεί ότι η ΤτΕ και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έχουν την ευθύνη να ελέγξουν τον βαθμό προσαρμογής των τραπεζών, είτε απευθείας είτε προσλαμβάνοντας αξιολογητή, ενώ το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει «ποινές» συμμόρφωσης.
Η αξιολόγηση καθορίζει ποιο είναι το μέγεθος, η δομή και η κατανομή των αρμοδιοτήτων τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών των τραπεζών. Επίσης καθίστανται σαφείς και οι αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Ωστόσο, σημείο αιχμής συνεχίζουν να παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια και η αποτελεσματική διαχείρισή τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας εστιάζουν στο θέμα, καθώς σήμερα οι καθυστερούμενες οφειλές αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού δανεισμού και το 44% του ΑΕΠ.
Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους (Κώδικας Δεοντολογίας) και προχωρούν σε ρυθμίσεις οι οποίες αναμένεται να είναι αποτελεσματικότερες στο επίπεδο των επιχειρηματικών δανείων, μόλις ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα απαλλάσσει από ποινικές ευθύνες τα τραπεζικά στελέχη που θα υπογράφουν αναδιαρθρώσεις μεγάλων εταιρικών δανείων.
Διάσταση απόψεων
Οι τράπεζες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα οριστικοποιήσουν σε συνεργασία με την ΤτΕ τους στόχους μείωσης των καθυστερούμενων οφειλών σε ορίζοντα τριετίας και με «ποινολόγιο» εάν δεν τους υλοποιήσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ ΤτΕ και τραπεζών για τη στοχοθεσία μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι τράπεζες θεωρούν εύλογο τον στόχο για μείωση των NPEs κατά 25% σωρευτικά την τριετία, ενώ αντίθετα στόχο και επιδίωξη του SSM αποτελεί η μείωση να είναι ακόμη μεγαλύτερη και να αντιστοιχεί στο 35% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που σήμερα διαμορφώνονται στα 105 δισ. ευρώ.
‘Κόκκινα’ δάνεια
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας εστιάζουν στο «καυτό» θέμα της ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων, καθώς οι καθυστερούμενες οφειλές αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού δανεισμού και το 44% του ΑΕΠ
Της κ.Εφ.Καραγεωργου