Μάχη επιβίωσης δίνει η International Life - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Μάχη επιβίωσης δίνει η International Life


  • Σε αναζήτηση 20,7 εκατ. ευρώ έως τα τέλη Αυγούστου.

Την επόμενη εταιρεία που θα καταθέσει αίτηση προστασίας από τους πιστωτές αναζητά η αγορά προκαλώντας... έντονη ανησυχία στους συναλλασσόμενους.
Σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας διαθέτουν εταιρείες που βρίσκονται με το ένα πόδι στην… έξοδο.
Το στοιχείο που τρομάζει περισσότερο είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που καθυστερούν να καταβάλλουν τους μισθούς των υπαλλήλων.
Στη λίστα είναι περισσότερες από 450.000 επιχειρήσεις που οφείλουν μισθούς τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.
Την ίδια στιγμή αρκετές διοικήσεις επιχειρήσεων δίνουν μάχη επιβίωσης στο χειρότερο οικονομικών περιβάλλον των τελευταίων 50 χρόνων.
Ανάμεσα σε αυτές είναι η διοίκηση της International Life δίνει μάχη για τη σωτηρία της εταιρείας η οποία μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να έχει στη διάθεση της το ποσό των 20,7 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση της λειτουργία της.
Ο Φωκίων Μπράβος κάνει αγώνα δρόμου για τη σωτηρία της εταιρείας η οποία να σημειωθεί είναι από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην εγχώρια αγορά καθώς μετρά περισσότερα από 50 χρόνια ζωής.
Διαθέτει 42 υποκαταστήματα και 1350 συνεργαζόμενους ασφαλιστές.
Η διοίκηση ψάχνει επενδυτές στη μακρινή Κίνα οι οποίοι θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά κεφάλαια για να ξεπερασθεί ο σκόπελος των χαμηλών αποθεματικών με βάση τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπράβος έχει έρθει σε επικοινωνία με κινέζους επιχειρηματίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες.
Τα οικονομικά προβλήματα δεν « γεννήθηκαν» ξαφνικά τα οποία όμως σε σημαντικό βαθμό προήλθαν από τη διακοπή συμβολαίων λόγω της οικονομικής κρίσης και την ίδια στιγμή στέρησε την εταιρεία από ικανοποιητικό αριθμό νέων πελατών.
Η διοίκηση της εταιρείας για να φέρει «ζεστό» χρήμα στο ταμείο έδινε επιτόκια τα οποία ήταν έως και δυο φορές υψηλότερα της αγοράς και η τοποθέτηση των χρημάτων γίνονταν σε προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων.
Πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας υποχρεώθηκε να μεταβιβάσει το χαρτοφυλάκιο Ζωής.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της στην «Εθνική Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών» του χαρτοφυλακίου των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων της «InLife ΑΕΑΖ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 185/1/12.05.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μεταβίβαση ισχύει με την επιφύλαξη της εγκρίσεως αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Το υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια είτε ασφαλίσεων Ζωής που εντάσσονται στους ασφαλιστικούς κλάδους Ι.1 ή Ι.2 είτε ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις που εντάσσονται στον ασφαλιστικό κλάδο III (Unit Linked) και περιλαμβάνουν συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη τουλάχιστον ασθενείας του ασφαλιστικού κλάδου.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να μην έχουν καταγγελθεί, να μην έχουν λήξει για οιαδήποτε αιτία με βάση τους όρους και να μην έχουν καταστεί «ελεύθερα περαιτέρω πληρωμής ασφαλίστρων».
Στην International Life έμεινε η κατηγορία των γενικών ασφαλειών ενώ η διάρκεια ων συμβολαίων δεν ξεπερνά τους τρείς μήνες.
Η αποχώρηση των συμβολαίων Ζωής είχε ως σκοπό την αποφυγή μιας νέας ASPIS στον κλάδο με τη διοίκηση να… παλεύει για τη σωτηρία της εταιρείας, η οποία όμως θα εξαρτηθεί από τη στάση των επενδυτών.

Του κ.Ν.Θεοδωρόπουλου
Bookmark and Share