Οι κίνδυνοι... - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Οι κίνδυνοι...

  • Πέραν των κυβερνητικών non paper υπάρχει και η πραγματική οικονομία. Και για τις προοπτικές της υπάρχουν εκτιμήσεις βασισμένες σε αναλύσεις δεδομένων που δεν στήνονται στο πόδι για να στηρίξουν κομματικές σκοπιμότητες...

Στη πιο πρόσφατη έκδοση... – μόλις την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017- του «Εβδομαδιαίου Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων» της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank διαβάζω: "Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και θέτουν σε αμφισβήτηση την πραγματοποίηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (2017: 2,7%, 2018: 3,1%) αφορούν:

1. την συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή που δίνει έμφαση στο σκέλος των φορολογικών εσόδων. Η αυξημένη φορολογία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι πιθανό να μην οδηγήσει στα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα το 2017 και να περιορίσει τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

2. τους εξωτερικούς κινδύνους που έχουν προστεθεί και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και αναπόφευκτα και την ελληνική, όπως η ένταση των διεθνών γεωπολιτικών κινδύνων, η εξέλιξη του προσφυγικού ζητήματος, η ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού και η υιοθέτηση πολιτικών προστατευτισμού που ελλοχεύουν κινδύνους σχετικά με το διεθνές εμπόριο.