Αποπλήρωσε το σύνολο της κρατικής βοήθειας η Alpha Bank - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Αποπλήρωσε το σύνολο της κρατικής βοήθειας η Alpha Bank

  • Πλέον, δεν έχει την υποχρέωση διορισμού εκπροσώπου του Δημοσίου στο Δ.Σ.

Σε πλήρη αποπληρωμή της ρευστότητας που είχε χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των ελληνικών τραπεζών από το ελληνικό δημόσιο προχώρησε... η Alpha Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 20/6/2017 έπαυσε η χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙ), και η Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή της απορρέουσας ρευστότητας που είχε αντληθεί μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με τη λήξη ισχύος των εγγυήσεων, η Alpha Bank δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις και στις σχετικές δεσμεύσεις του Νόμου Αλογοσκούφη (Ν. 3723/2008), συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεώσεως διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της τραπέζης.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει παύσει από τον Απρίλιο 2014 να κατέχει προνομιούχες μετοχές της Τραπέζης εκ του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας Ι), συνεπεία ολοσχερούς αποπληρωμής τους, και ότι έχει ήδη ακυρωθεί το σύνολο των ειδικών τίτλων εκ του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙΙ).