Εσωτερικός δανεισμός για την καταβολή επιδομάτων καλοκαιριού και Χριστουγέννων στους συνταξιούχους. - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Εσωτερικός δανεισμός για την καταβολή επιδομάτων καλοκαιριού και Χριστουγέννων στους συνταξιούχους.

  • Το νέο μοντέλο που καθιερώνει η Ισπανία.

Οι κοινωνικές εισφορές εργοδοτών κι εργαζομένων στα ισπανικά ταμεία ασφάλισης και σύνταξης δεν επαρκούν για την πληρωμή των επιδομάτων καλοκαιριού και Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση προσέφυγε στον..εσωτερικό δανεισμό των ταμείων με περίπου 6 δισεκ. ευρώ από το κράτος και αντλώντας άλλα 3,5 δισεκ. ευρώ από τα αποθεματικά τους.

Πλέον μετά τη νέα αποστράγγιση πόρων από τα αποθεματικά, απ' όπου αντλεί ανελλιπώς από το 2011 χρήματα για να συμπληρώνει την καταβολή συντάξεων κι επιδομάτων, αυτά μειώθηκαν στα 11, 602 δισεκ. ευρώ, που ισοδυναμούν με το 1,04% του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές κοινωνικής πρόνοιας, οι ταμειακές ανάγκες για την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων προς τους συνταξιούχους θα φθάσουν τα 17,218 δισεκ. ευρώ. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, το κράτος θα χρειασθεί να διαθέσει 9,5 δισεκ. ευρώ επιπλέον από τα διαθέσιμα έσοδα των ταμείων. Τα 5,986 δισεκ. θα εξασφαλισθούν από τον κρατικό δανεισμό και τα άλλα 3,514 θα αντληθούν από τα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Όπως τόνισε η αρμόδια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Φάτιμα Μπάνιεθ, "επελέγη να συνδυαστούν δύο διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εγγυηθούμε μία κανονική και πλήρη καταβολή των πληρωμών", προσθέτοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να εξεύρει το ταχύτερο τους μηχανισμούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες του συστήματος, καθώς μόνο οι εισφορές εργαζομένων κι εργοδοτών δεν αρκούν για την επάρκειά του.