Μισθοί «ανεργίας» στη μερική απασχόληση.. - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Μισθοί «ανεργίας» στη μερική απασχόληση..

  • Καθηλωμένος στα 403 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 338,52 ευρώ καθαρά -χαμηλότερος από το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ-, είναι ο μέσος μισθός για 527.999 εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016.

Από την επεξεργασία των...  Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Φεβρουάριο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο επεξεργασίας, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και της μερικής απασχόλησης, είναι 981 ευρώ μικτά, ενώ ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 1.219,40 ευρώ. Τον Φεβρουάριο υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από 218.656 κοινές επιχειρήσεις και 9.946 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.759.152, εκ των οποίων 1.725.349 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.803 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,32 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,47 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,22. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,14 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.219,40 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,99 ευρώ και 403,00 ευρώ.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,25 ευρώ και ο μέσος μισθός 545,33 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,90% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,57% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,49%.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2016

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,30%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 9,37% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 0,46%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,59%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,32%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,28%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,15%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,53% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,34%.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2016 - Φεβρουαρίου 2015
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,18%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,26% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,18%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,15%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 12,35%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,61%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,09% σε 46,15%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,42%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,17%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,11% και στο σύνολο κατά 2,29%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,69% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,86%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,81%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,23%.

Ομαδικές απολύσεις

Αναφερόμενος στο θέμα των ομαδικών απολύσεων ο υπουργός Εργασίας είπε ότι «θα σεβαστούμε την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου», αλλά ο τρόπος ενσωμάτωσής της στην ελληνική νομοθεσία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Κατρούγκαλος επεσήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο μνημόνιο για αναστροφή των πολιτικών απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και δήλωσε ότι θα παραστεί αυτοπροσώπως στο ευρωπαϊκό δικαστήριο στις 20 Οκτωβρίου, όταν θα συζητείται η προσφυγή της ΓΣΕΕ κατά των μνημονιακών ρυθμίσεων οι οποίες παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.