Μπλόκο(;) στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από ΕΕ - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Μπλόκο(;) στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από ΕΕ

  • Επιχειρεί να υποβιβάσει το θέμα η ελληνική πλευρά..


Προβλήματα - παρά την υποβάθμιση του θέματος - δημιουργεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου να κάνει αποδεκτή προς εξέταση την προσφυγή που είχε καταθέσει η...Ομοσπονδία Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας κατά της Fraport για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.
Ήδη η ημερομηνία παραχώρησης παίρνει συνεχείς μεταθέσεις με σύσσωμο τον γερμανικό τύπο να κάνει λόγο για νέα καθυστέρηση.
Η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου που είχε τεθεί από την εταιρεία ως ημέρα παραχώρησης, δεν τηρήθηκε και τώρα όλοι μιλούν για μετάθεση ορισμένων εβδομάδων.
Ευρωπαϊκές πηγές πάντως σημειώνουν πως η απάντηση αυτή εντάσσεται στην σταθερή διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκτίμησαν πως δεν πρόκειται να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα ή καθυστέρηση στην παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
Από το ΤΑΙΠΕΔ, διευκρινίζεται πως στη μόνη διαδικασία που εμπλέκεται άμεσα το Ταμείο και είναι και υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου βάσει σύμβασης είναι η διαδικασία κοινοποίησης των συμβάσεων παραχώρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δη στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) για την επιβεβαίωση της μη ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων στη συναλλαγή και μη νόθευσης των κανόνων του ανταγωνισμού.
Να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες που έχει υποβάλλει η ΟΣΥΠΑ, αφορά την παραχώρηση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του αποκλειστικού δικαιώματος διαχείρισης και λειτουργίας 14 περιφερειακών αερολιμένων στην Ελλάδα σε γερμανική κοινοπραξία, καθώς, κατά τη γνώμη της, η εν λόγω παραχώρηση εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού, την πρόσβαση δυνητικών ανταγωνιστών στη σχετική αγορά και τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.
Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι, παρά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας, η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού: α) επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες εφαρμόζεται, καθώς, μέσω της εν λόγω παραχώρησης, η συγκεκριμένη εταιρεία αποκτά τον έλεγχο ενός σημαντικού μεριδίου της αγοράς και δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να επιβάλλει τη δική της τιμολογιακή στρατηγική στις αεροπορικές εταιρείες και, εν τέλει, στο επιβατικό κοινό, περιορίζοντας ενδεχομένως τις προοπτικές βελτίωσης της διασύνδεσης και ανάπτυξης των περιφερειακών νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας και της τουριστικής βιομηχανίας, υπονομεύοντας εμμέσως την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, π.χ. στον τομέα της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· β) επηρεάζει την είσοδο άλλων ανταγωνιστών στην οικεία αγορά, λόγω της προνομιακής της θέσης, καθώς και της αδικαιολόγητα μεγάλης διάρκειας της παραχώρησης και της ρήτρας μη άσκησης ανταγωνισμού που περιέχονται στη σύμβαση παραχώρησης, που, κατά τη γνώμη του αναφέροντος, εμπίπτουν σε κρατικό μέτρο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 106 της ΣΛΕΕ· και, τέλος, γ) ορισμένες ρήτρες στη συμφωνία σχετικά με τη δανειοδότηση της γερμανικής εταιρείας και σχετικές νομοθετικές διατάξεις (σχετικά με τη συλλογή και την απόδοση του τέλους εκσυγχρονισμού και αναπτύξεως αερολιμένων) εμπίπτουν σε κρατικές ενισχύσεις που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. αφορούν τα οικονομικά στοιχεία της Fraport και της Slentel Ltd, συμφερόντων Δημήτρη Κοπελούζου, το γεγονός ότι η Fraport είναι στην πραγματικότητα εταιρεία του γερμανικού Δημοσίου, προβληματισμούς σχετικά με την εγκαθίδρυση μονοπωλίου στην ελληνική περιφέρεια και κοινοτικές ενισχύσεις που έχει λάβει η Ελλάδα για την αξιοποίηση των αεροδρομίων τα τελευταία χρόνια.
Bookmark and Share