Με πάνω από 3.000 εργαζομένους συνεχίζεται η κατασκευή του TAP κατά μήκος όλης της Β.Ελλάδας - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Με πάνω από 3.000 εργαζομένους συνεχίζεται η κατασκευή του TAP κατά μήκος όλης της Β.Ελλάδας

  • Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανακοίνωσε ότι η κατασκευή στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο αγωγός, συνεχίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχων, και προϋπολογισμού. 

Χάρη στις προσπάθειες περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που απασχολούνται στο έργο, δεκατρείς μήνες μετά την... τελετή εγκαινίων οι εργασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά στις δύο από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία.
Στα τέλη Μαΐου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη:
παραλάβει περισσότερο από το 66% των 32.000 σωληναγωγών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού∙
καθαρίσει και διαμορφώσει σχεδόν 300 χλμ. της όδευσης∙
ενώσει 272 χλμ. αγωγού∙ και
συγκολλήσει περίπου 250 χλμ.
Ταυτόχρονα:
-196 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί∙
-σε 172 χλμ. ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου∙
-σε 151 χλμ. έχει καλυφθεί με χώμα∙ και
-64,5 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση αποκατάστασης.
Αναφερόμενος στην πρόοδο της κατασκευής, ο Διευθυντής του TAP για την Ελλάδα, Ρίκαρντ Σκούφιας, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν και κάθε μία από τους 3.000 ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ. Ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η ποιότητα της δουλειάς τους εξασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου».
Με την πρόοδο των εργασιών, γίνονται προοδευτικά εμφανή και τα άμεσα οφέλη που οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, αλλά και η χώρα συνολικά, αποκομίζουν χάρη στην κατασκευή του ΤΑΡ. Αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων 32 εκατ. συνολικά, το οποίο ο ΤΑΡ έχει οικειοθελώς δεσμευθεί να υλοποιήσει, υπάρχει ήδη δέσμευση για 47 πρωτοβουλίες τέτοιων επενδύσεων και στις τρεις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, ύψους 1.150.000.
Bookmark and Share