Στον αέρα η συντήρηση ελικοπτέρων της Πυροσβεστικής - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

Στον αέρα η συντήρηση ελικοπτέρων της Πυροσβεστικής

Ερμαιο του ολιγοπωλίου στη συντήρηση των εναέριων μέσων του και της γενικότερης κρατικής ανέχειας εμφανίζεται το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα τελευταία χρόνια.

Αυτό έχει ως...αποτέλεσμα, μέσα που πληρώνουν πανάκριβα οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται, λόγω τεχνητής αδυναμίας συντήρησης, που δημιουργεί τετελεσμένα και ενδεχομένως δυσανάλογα υψηλά κόστη. Εκεί οδηγεί η αντιδικία του ολιγοπωλίου (δύο εταιρείες για την ακρίβεια), που εκμεταλλεύεται την αβελτηρία των υπευθύνων, δημιουργεί καταστάσεις επείγοντος με νομικίστικα τερτίπια και σύρει υπουργούς στην υπογραφή παράτυπων συμβάσεων.

Μία από αυτές τις συμβάσεις απέρριψε πρόσφατα το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφορούσε την τετράμηνη επέκταση της σύμβασης για τη συντήρηση πέντε πυροσβεστικών ελικοπτέρων (τρία διοικητικά και δύο διασωστικά σούπερ πούμα). Το πρώτο τετράμηνο έχει παρέλθει και την αντιπυρική περίοδο συντηρήθηκαν και λειτούργησαν δύο στα πέντε μέσα, ενώ τα υπόλοιπα, με λυμένους κινητήρες εδώ ή στο εξωτερικό, περίμεναν την επέκταση της σύμβασης για να φτιαχτούν. Συνολικό σπαστό αντίτιμο σε οκτώ μήνες για τη συντηρήση των πέντε ελικοπτέρων, 1,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οπως αναφέρουν πολιτικοί παράγοντες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά τη νομιμότητα της διαδικασίας που επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με απόφασή της τον Ιούλιο του 2009, με τη διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τη συντήρηση των ιδιόκτητων ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος».

Διαγωνισμός

Και προσθέτουν ότι «η συγκεκριμένη διαδικασία, ως αποτέλεσμα ματαίωσης προηγούμενου ανοικτού διαγωνισμού ετήσιας διάρκειας, που επίσης η τότε πολιτική ηγεσία είχε προκηρύξει, βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που αναγκάστηκε να διαχειριστεί τα δεδομένα όπως ήδη είχαν διαμορφωθεί. Δηλαδή τη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης σε εξέλιξη και καθηλωμένα τα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπεγράφη η σχετική σύμβαση συντήρησης των ελικοπτέρων τον Ιούνιο του 2010 με τετράμηνη διάρκεια.

Η συγκεκριμένη σύμβαση απεστάλη τότε για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο όμως λόγω του ότι το ποσό ήταν κάτω από 1 εκατ. ευρώ, δεν θεώρησε σκόπιμο να προβεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας. Η σύμβαση αυτή, τετράμηνης διάρκειας, έληξε στις 15 Οκτωβρίου και το Πυροσβεστικό Σώμα προχώρησε στην υπογραφή νέας απόφασης επέκτασης της σύμβασης για άλλους τέσσερις μήνες, όπως προβλεπόταν ως δυνατότητα στην αρχική σύμβαση. Ομως με την επέκταση της σύμβασης το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το 1 εκατ. Γι' αυτή την επέκταση για άλλους τέσσερις μήνες το σχέδιο συμβάσεως απεστάλη για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έκρινε ότι «...η σύμβαση αποτελεί επέκταση μη νομίμως συναφθείσας σύμβασης, διότι παρανόμως ανατέθηκαν με τη διενεργηθείσα διαδικασία των διαπραγματεύσεων οι προαναφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής, -εφοδιαστικής υποστήριξης, καθότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία που προβλέπει η κοινοτική οδηγία...» και ότι αυτό «οφείλεται σε παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, η οποία δεν εξέδωσε απόφαση περί της συνέχισης του διαγωνισμού (5/2008) πριν την πάροδο του ανωτάτου προβλεπόμενου χρονικού ορίου ισχύος των προσφορών των διαγωνιζομένων, γεγονός που θα έδινε την ευχέρεια στη διοίκηση για την ομαλή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς πρόκληση κατεπείγοντος».

Υστερα από την τελευταία εξέλιξη, το Πυροσβεστικό Σώμα είχε τη δυνατότητα να καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο, μετά από διαβουλεύσεις ελήφθη η πολιτική απόφαση της μη προσφυγής, δηλαδή έγινε αποδεκτή η απόφαση. Μετά απ' αυτά δεν έγινε η πληρωμή ούτε του πρώτου τετραμήνου και προφανώς η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ταυτοχρόνως αναζητούνται συντηρητές και διαδικασίες για τη συντήρηση των ελικοπτέρων που, λόγω και της παρατεταμένης αχρησίας, έχουν αυξημένες ανάγκες επιδιόρθωσης.
Bookmark and Share