Χωρίς πόθεν έσχες αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ. και αξίας 200 χιλ. ευρώ - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Χωρίς πόθεν έσχες αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ. και αξίας 200 χιλ. ευρώ

Εκτός πόθεν έσχες οριστικά η αγορά πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η αγορά πρώτης κατοικίας...μέχρι 120 τ.μ και αξίας έως 200.000 ευρώ, δεν «θέλει» πόθεν έσχες ενώ εξαιρείται του φόρου η γονική παροχή/δωρεά μέχρι το ποσό αυτό υπό την βασική προϋπόθεση ότι είναι σε μετρητά και γίνεται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και όχι για την κάλυψη στεγαστικού δανείου.

Για την απαλλαγή από το πόθεν έσχες θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις :
- Να αφορά ακίνητο μέχρι 120 τ.μ. και αξίας 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση που υπερβαίνει έναν από τους δύο ή και τους δύο όρους, θα εμπίπτει στο πόθεν έσχες για την αναλογία του ποσού που είναι μεγαλύτερης αξίας
- Η αγορά να γίνεται από ενήλικο που έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα και να περιλαμβάνει δικαίωμα πλήρους κυριότητας και όχι ψιλή κυριότητα ή επικαρπία
- Συγγενικά πρόσωπα όπως σύζυγος και παιδιά να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας σε άλλες κατοικίες των οποίων το άθροισμα ξεπερνάει τα 70 τ.μ. (προσαυξημένο κατά 20 τ.μ. για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 25 τ.μ. για τα υπόλοιπα)
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου δεν λαμβάνεται υπ όψιν το εμβαδόν εξωστών ή μπαλκονιών ή κοινόχρηστων χώρων ή του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή και ακάλυπτο. Στα 120 τ.μ. συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι.

Τι ισχύει για τις γονικές παροχές
Εξαιρείται του φόρου η γονική παροχή για το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί σε αγορά πρώτης κατοικίας (200.000 ευρώ ή 120 τ.μ.). Στα ποσά γονικής παροχής το ύψος της οποίας υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ ή η επιφάνεια τα 120 τ.μ. επιβάλλεται φόρος με συντελεστές 10%, 20% ή 40% σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα για δωρεές - γονικές παροχές. Οι προϋποθέσεις απαλλαγής είναι οι παρακάτω:
- Η γονική παροχή να έχει αντικείμενο χρήματα
- Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε φόρο
- Η δαπάνη θα πρέπει να γίνεται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και όχι για την κάλυψη ή εξόφληση δανείου.
- Εάν τα εισοδήματα του προσώπου που δέχεται τη δωρεά καλύπτουν το μέρος της αγοράς του ακινήτου δεν συνίσταται δωρεά.
Bookmark and Share