Πρεμιέρα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Πρεμιέρα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα.

  • Την ευκαιρία να πάρουν πίσω τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους και να κυκλοφορούν για 1-3 μήνες, προκειμένου να κάνουν οδικώς τις ​διακοπές ​τους ​το καλοκαίρι, πληρώνοντας μόνο​ν ​το 1/6 ή το 1/3 των τελών που θα πλήρωναν κανονικά για έναν ολόκληρο χρόνο, έχουν πλέον χιλιάδες ιδοκτήτες ΙΧ.


Ενόψει των.. μαζικών καταθέσεων πινακίδων, λόγω οικονομικής αδυναμίας, η ΓΓΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο (ΠΟΛ 1083/2016) παρέχονται οδηγίες για την είσπραξη των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά και μόνον για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 117 του ν. 4387/2016, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και μόνον για το έτος 2016, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας, πριν την άρση, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό, ως εξής:

-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

-για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Οι ανωτέρω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.

Επισημαίνεται ότι η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.