Πώς θα εισπραξετε άμεσα (!) από τις ΔΟΥ την επιστροφή του φόρου. - GREECE-SALONIKA.blogspot

Newsroom

Post Top Ad

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Πώς θα εισπραξετε άμεσα (!) από τις ΔΟΥ την επιστροφή του φόρου.

  • Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έλαβαν μέσω του συστήματος TAXISnet πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υπέβαλαν φέτος έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν άμεσα τα ποσά των επιστροφών φόρου που αναγράφουν τα συγκεκριμένα σημειώματα.

Προϋπόθεση είναι να.. μην έχουν αφήσει απλήρωτη καμία απολύτως οφειλή προς το Δημόσιο, είτε ληξιπρόθεσμη είτε μη ληξιπρόθεσμη (όπως κάποιος βεβαιωμένος φόρος επί ακινήτων ή ΦΠΑ που δεν έχει καταβληθεί) και να μην έχουν εκκρεμότητες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αμεση είσπραξη


Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η είσπραξη του ποσού της επιστροφής είναι εφικτό να γίνει άμεσα, ακόμη κι αν το εκδοθέν εκκαθαριστικό δεν περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο για την είσπραξη του ποσού μέσω του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού.

Ο φορολογούμενος, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί απλώς να προσέλθει στο Τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται έχοντας μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και εκτυπωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού του.

Επιδεικνύοντας την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό στον αρμόδιο υπάλληλο, εκείνος θα προχωρήσει σε έναν σύντομο τυπικό διασταυρωτικό έλεγχο και στη συνέχεια θα καλέσει τον φορολογούμενο να υπογράψει το σχετικό υπηρεσιακό έντυπο της ΔΟΥ, μέσω του οποίου επικυρώνεται η καταβολή της επιστροφής.

Ο υπάλληλος θα του εκδώσει το σχετικό διπλότυπο έγγραφο, το οποίο αποτυπώνει την πράξη της επιστροφής του φόρου.

Ο φορολογούμενος πρέπει στη συνέχεια να μεταβεί στο ταμείο της ΔΟΥ και να προσκομίσει στον ταμία το διπλότυπο. Ο ταμίας θα το παραλάβει, θα το υπογράψει και θα του καταβάλει το ποσό της επιστροφής σε μετρητά!