Νέα βόμβα: Η κυβέρνηση «ξέχασε» να στείλει τα στοιχεία του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών στο Ελεγκτικό Συνέδριο! - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Νέα βόμβα: Η κυβέρνηση «ξέχασε» να στείλει τα στοιχεία του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών στο Ελεγκτικό Συνέδριο!

  • Για σαφή παραβίαση του άρθρου 98 του Συντάγματος και της νομοθεσίας κάνουν λόγο πηγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου..

Ένα νέο γύρο ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών για αντισυνταγματικότητα αναμένεται να ανοίξει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έστειλε...μέχρι σήμερα για προσυμβατικό έλεγχο τα στοιχεία του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες στο Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα στο Ζ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
Ταυτόχρονα και ζήτημα νομιμότητας εγείρεται από το γεγονός ότι τον έλεγχο των στοιχείων των διαγωνιζομένων διενήργησε η Επιτροπή του Διαγωνισμού και όχι φορέας του δημοσίου που έχει δικαστική αρμοδιότητα όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Ειδικότερα το άρθρο 98 του Συντάγματος παράγραφος 1β αναφέρει ότι «Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει».
Ο εν λόγω νόμος είναι ο 4129/2013 που καθορίζει τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προσδιορίζει επακριβώς σε ποιες συμβάσεις πρέπει να ασκείται προσυμβατικός έλεγχος δηλαδή έλεγχος πριν την υπογραφή της τελικής σύμβασης. Βέβαια η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει με ένα τέχνασμα να παρακάμψει την νομοθεσία καθώς στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ότι ο Υπουργός Επικρατείας χορηγεί εντός 90 ημερών τις άδειες στους οριστικούς υπερθεματιστές.
Δεν αναφέρεται σε καμία απολύτως σύμβαση παρά το γεγονός ότι και το δημόσιο και οι υπερθεματιστές έχουν αναλάβει θεωρητικά υποχρεώσεις. Παρά ταύτα όπως αναφέρουν πηγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υποχρέωση αποστολής των φακέλων της δημοπρασίας για προσυμβατικό έλεγχο είναι δεδομένη καθώς στις τηλεοπτικές άδειες έχουμε παραχώρηση δημόσιου αγαθού όπως είναι οι συχνότητες έναντι ανταλλάγματος.
Έτσι σε περίπτωση που ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παππάς προχωρήσει στη διάθεση των συχνοτήτων (παρέχοντας τις τηλεοπτικές άδειες) ανοίγει πεδίον προσφυγών στη δικαιοσύνη για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για αντισυνταγματική πρακτική.