Η εφορία ζητάει στοιχεία φορολογουμένων από τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, παρόχους ρεύματος.. - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Η εφορία ζητάει στοιχεία φορολογουμένων από τράπεζες, ΕΥΔΑΠ, παρόχους ρεύματος..

 Στοιχεία και πληροφορίες για τις αποταμιεύσεις, τις κινήσεις λογαριασμών, τα δάνεια των φορολογούμενων αλλά και τους τόκους ζητά από τις τράπεζες και άλλους οργανισμούς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα οποία και θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων ανοίγει στα τέλη Μαρτίου, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου. Φέτος, για πρώτη φορά, 1.000.000 φυσικά πρόσωπα δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν δήλωση.


Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Όλα τα δεδομένα που θα συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις, ενώ με βάση αυτά θα διενεργηθούν διασταυρώσεις στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος.

Φέτος, αναμένεται ρεκόρ διασταυρώσεων καθώς τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το οικονομικό επιτελείου είναι αποφασισμένοι να περιορίσουν αισθητά τη φοροδιαφυγή και την απόκρυψη εισοδημάτων. Στόχος είναι να εντοπισθούν εστίες φοροδιαφυγής και η απόκρυψη εισοδημάτων από τους φορολογούμενους. Εκτός από τις τράπεζες, στοιχεία θα αποστείλουν εκπαιδευτήρια, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά θεραπευτήρια ακόμη και η ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμο, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα κληθούν να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων.

Τα στοιχεία που περιμένει η εφορία

- Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

- Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2022) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.

- Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2022, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).


- Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.

- Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας

- Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.

- Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.

- Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.

- Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ./Πηγή capital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bookmark and Share