Έξι χρόνια(!) με αρνητικά ίδια κεφάλαια το Ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο».. - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη
.

NEWSROOM

Post Top Ad

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Έξι χρόνια(!) με αρνητικά ίδια κεφάλαια το Ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο»..


  • Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ ξιφουλκεί κατά της διαπλοκής και ζητά και ορθώς από τους μετόχους τους όπως στην περίπτωση του Mega να βάλουν το χέρι στην τσέπη φαίνεται να έχει... «μάτια ερμητικά κλειστά» στα «δικά του» ΜΜΕ.


Κλασσική περίπτωση η Left Media η οποία λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Στο κόκκινο» και η οποία επί τουλάχιστον έξι συναπτά έτη λειτουργεί με..  αρνητικά ίδια κεφάλαια.
Ο νόμος 2190 περί ανωνύμων εταιριών προβλέπει πως όταν μια εταιρία έχει αρνητικό κεφάλαιο θα πρέπει εντός έξι μηνών να πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή αλλιώς να κινήσει διαδικασίες εκκαθάρισης.
Κάτι τέτοιο όπως είναι προφανές δεν έχει συμβεί.
Ανατρέχοντας στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις από το 2009 έως το 2014 (το 2015 δεν έχει δημοσιευτεί οικονομική κατάσταση) προκύπτει ότι υπάρχουν κάθε χρόνο ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν υπάρχει όμως στο ΓΕΜΗ απόφαση για αύξηση και ούτε έχει πραγματοποιηθεί αύξηση.
Συγκεκριμένα το 2009 τα κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 125 χιλιάδες και με ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου (καταθέσεις μετόχων) 1,8 εκ ευρώ.
Το 2010 τα κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 459 χιλιάδες και οι καταθέσεις μετόχων μειώνονται !!! σε 1,223 εκ ευρώ.
Το 2011 τα κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 1,053 εκ Ευρώ και οι καταθέσεις μετόχων αυξάνονται 2,097 εκ ευρώ.
Το 2012 τα κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 947 χιλιάδες με τις καταθέσεις μετόχων έναντι αύξησης να διογκώνονται στα 3,178 εκ ευρώ.
Το 2013 τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 974 χιλιάδες και οι καταθέσεις μετόχων εκτινάσσονται στα 4,178 εκ Ευρώ ενώ το 2014 το κεφάλαιο είναι αρνητικό κατά 1.023 εκ Ευρώ με τις καταθέσεις μετόχων να φτάνουν στο εξωφρενικό ποσό των 4,872 εκ ευρώ ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι μόλις 500.000 Ευρώ.
Το μείζον ερώτημα που προκύπτει πέραν των άλλων είναι γιατί ποτέ δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου και γιατί δεν καλύφθηκε το έλλειμμα της καθαρής θέσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία το 2012 είχε έσοδα μόλις 37 χιλιάδες ευρώ και το 2013 86 χιλιάδες ενώ την ίδια στιγμή στο τέλος του 2013 εμφάνιζε απαιτήσεις από πελάτες 227 χιλιάδες Ευρω με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα τι είδους πελάτες είναι αυτοί που κάνουν χρόνια να πληρώσουν αλλά και γιατί δεν έγινε καμία απολύτως πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι το 2014 η εταιρία είχε έσοδα 314 χιλιάδες ευρώ και ζημίες 1 εκ ευρώ ενώ χρωστούσε 396 χιλιάδες ευρώ σε φόρους και 1,184 εκ ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές.
Με δεδομένο ότι το σύνολο των δαπανών της ήταν 1,3 εκ ευρώ καθίσταται σαφές ότι είχε τουλάχιστον προς τους ασφαλιστικούς φορείς υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές τις οποίες είναι άγνωστο αν έχει ρυθμίσει.
Από τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ δεν φαίνεται να έχει ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου.

Υποσημείωση

Να αναφέρουμε προκαταβολικά ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μέσο ενημέρωσης αλλά όταν ισχύουν οι κανόνες να ισχύουν για όλους ισότιμα.

Bookmark and Share