ΔΟΛ: Τα επόμενα βήματα για τράπεζες - Μαρινάκη - Greece-Salonika| Ενημέρωση και Άποψη

NEWSROOM

Post Top Ad

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΔΟΛ: Τα επόμενα βήματα για τράπεζες - Μαρινάκη

  • Πώς θα πληρωθούν τράπεζες, εργαζόμενοι και λοιποί πιστωτές από τα έσοδα 26,6 εκατ. ευρώ των πλειοδοτικών διαγωνισμών.
  • Η σειρά προτεραιότητας.
  • Εντός μηνός η επικύρωση από δικαστήριο.
  • Ακολουθεί η μεταβίβαση των assets σε Β. Μαρινάκη και Alpha Αστικά Ακίνητα.


Μέσα σε ένα περίπου μήνα αναμένεται να περάσουν στα χέρια του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα τα...περιουσιακά στοιχεία του ΔΟΛ, εφόσον η διαδικασία κινηθεί εντός των ορίων που περιγράφει ο νόμος Δένδια, στις διατάξεις για την ειδική διαχείριση.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση των ακινήτων του ΔΟΛ πλειοδότησε η Alpha Αστικά Ακίνητα με προσφορά ύψους 3,78 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτόν για τις δραστηριότητες του ΔΟΛ καθώς και τις συμμετοχές του σε άλλες επιχειρήσεις πλειοδότησε εταιρεία συμφερόντων του κ. Β. Μαρινάκη, με προσφορά 22,89 εκατ. ευρώ.

Ο ειδικός διαχειριστής του ΔΟΛ θα πρέπει να ελέγξει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών που κατέθεσαν οι δύο φερόμενοι υπερθεματιστές. Εφόσον είναι εντάξει, η Grant Thornton θα καταθέσει αίτημα δικαστικής επικύρωσης της διαδικασίας, επί του οποίου το αρμόδιο δικαστήριο θα πρέπει να αποφανθεί εντός μηνός, όπως ορίζει ο νόμος.

Αμέσως μετά την επικύρωση, μπορεί να διενεργηθεί η μεταβίβαση από τον ειδικό διαχειριστή στους δύο υπερθεματιστές των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπέβαλαν προσφορές.

Από το τίμημα των 26,68 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί, κατά προτεραιότητα, η ενδιάμεση χρηματοδότηση, που παρείχαν οι τράπεζες. Τα λεφτά, δηλαδή, που δόθηκαν για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών του ΔΟΛ από την εγκατάσταση του ειδικού διαχειριστή έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων.

Συνυπολογιζομένης της επικείμενης καταβολής μισθοδοσίας μηνός Μαΐου, η ενδιάμεση χρηματοδότηση ως τα τέλη του μήνα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Αναμένεται, δε, να αυξηθεί περαιτέρω, λόγω κάλυψης των αναγκών του Ιουνίου, εκτός και αν ο Β. Μαρινάκης προσφερθεί να καλύψει ο ίδιος τα λειτουργικά έξοδα των δραστηριοτήτων του ΔΟΛ για τις οποίες υπερθεμάτισε, αφαιρώντας τα έξοδα από το τίμημα.

Αφού εξοφληθεί στο ακέραιο και κατά προτεραιότητα η ενδιάμεση χρηματοδότηση, το υπόλοιπο των εσόδων των δύο πλειοδοτικών διαγωνισμών (εκπλειστηρίασμα) κατανέμεται ως εξής: το 65% για τη μερική αποπληρωμή των απαιτήσεων τραπεζών, το 25% για απαιτήσεις εργαζομένων, Ταμείων και Εφορίας, ενώ το 10% για τους πιστωτές, οι οποίοι δεν έχουν κανένα προνόμιο.

Ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης και πτώχευση
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες είχαν πριν την ενδιάμεση χρηματοδότηση το 74% των συνολικών απαιτήσεων έναντι του ΔΟΛ και η ζημία που θα εγγράψουν και τυπικά είναι μεγάλη. Σημειώνεται ότι ο όμιλος ΔΟΛ είχε στις 31/12/2015 μακροπρόθεσμα δάνεια 160,9 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα δάνεια 13,4 εκατ. ευρώ. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου προς την αγορά διαμορφώνονταν σε 36,9 εκατ.

Με δεδομένο ότι το προϊόν της εκποίησης δεν αρκεί για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του ΔΟΛ, βάσει του νόμου, θα πρέπει μετά τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και την ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης να υποβληθεί αίτηση πτώχευσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει και τυπικά το τέλος του άλλοτε πανίσχυρου ΔΟΛ με τα ιστορικά του έντυπα (ΒΗΜΑ, ΝΕΑ) και τις υπόλοιπες δραστηριότητες να παραμένουν, όμως, εν ζωή υπό νέο ιδιοκτήτη, τον γιο του Μιλτιάδη Μαρινάκη, επιστήθιου φίλου και συνεργάτη του προσφάτως εκλιπόντος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη...


Toυ κ.Χρ.Κίτσιου

Bookmark and Share